СДРУЖЕНИЕ "ЗЕЛЕНИГРАД"

 

Български

Търси

Дейности по проект „Активни граждани в селата“

  • 06/03/2020 10:02
  • |
  • 0 коментара
Обучение
1 2 3 4 5

ОБУЧЕНИЕ

Проектът „Активни граждани в селата“ започна с обучение в с. Чифлик, общ. Троян. Изпълнява се с финансова подкрепа в размер на 110 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg. Водещи на обучението бяха; Мортен Даснес, Ингрид Ларсен Вигистранд от Норвегия и Ива Таралежкова от Сдружение "Деветашко плато". Подготвени бяха  12 души, представители на местните общности, които след завършване на обучението на свой ред ще провеждат обучения в селата. Обучението, водено от норвежките партньори,  обхвана интересни и актуални теми: Демократични граждански права и възможности за участие; Работещи механизми за гражданско участие в България и Норвегия; Подобряване на взаимодействието на местните власти и хората от малките населени места. Участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики.

Целта на проекта е повишаване нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава, Осмар, Хан Крум, Троица и Драгоево.

Специфичните цели са:

  • Осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат
  • Насърчаване на медийната грамот-ност и гражданското образование
  • Подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции
  • Наблюдение на местни и парламентарни избори и на публични назначения
  • Наблюдение и насърчаване на прилагането на етични стандарти в журналистиката.

Проектът „Активни граждани в селата“  се изпълнява с финансова подкрепа , предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.Свържете се с нас

  Адрес: с. Осмар 9879,                         ул."Васил Коларов"49                 office@zelenigrad.org

Партньори

     
© 2018 - 2024 Всички права запазени