СДРУЖЕНИЕ "ЗЕЛЕНИГРАД"

 

Български

Търси

„АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В СЕЛАТА"

 „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В СЕЛАТА"

                                                                                                                              

Ние    сдружение „Зелениград" и сдружение Деветашко плато” вярваме, че активни граждани има и в селата. Въпреки факта, че са отдалечени от общинските центрове, въпреки затруднения им достъп до здравни, образователни и социални услуги, българските села все още са живи и в тях има богат културен, обществен и най-вече, човешки потенциал. Хората там също имат идеи и предложения за това как животът в тяхното село да се подобри; те често знаят повече за традициите, природата и бита на района отколкото експерти и държавни служители. Те имат какво да кажат, имат какво да дадат. Трябва само да се намерят верните пътища, връзките, които да подпомагат тяхното включване. Демокрацията е в правото да изразиш своето мнение, но и правото то да бъде чуто. За да бъдат активни, хората се нуждаят от информация как да го изкажат и от добронамерени местни власти от отсрещната страна, които да го чуят.

Нужни са целенасочени усилия и общностно мислене, за да се превъзмогнат информационните заблуди, липсата на точни и актуални новини и събития, отчуждеността, слуховете и недоверието, породени от тях.

Проектът „Активни граждани в селата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg.

Целта на проекта е повишаване нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава, Осмар, Хан Крум, Троица и Драгоево. Те са разположени в 4 български общини – Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав и резултатите ще допринесат за подобряване на механизмите за гражданско участие във всички населени места в тези общини. Безвъзмездното финансиране към Сдружение "Зелениград" е на стойност 5010 Евро.

Дейностите по проекта включват:

  • Обучение на 12 обучители, представители на местните общности, които след завършване на обучението на свой ред ще провеждат обучения в селата. Обучението, водено от норвежките партньори, ще обхване интересни и актуални теми: Демократични граждански права и възможности за участие; Работещи механизми за гражданско участие в България и Норвегия; Подобряване на взаимодействието на местните власти и хората от малките населени места.
  • Организиране на информационна кампания за повишаване на гражданската активност и мотивация за участие на хората от селата в обществения живот, осигуряване на достатъчно информация за решенията на Общинските съвети. Ще изградим инфо-точки във всяко село и ще подготвяме актуална информация и тримесечни бюлетини. Планираме и провеждане на срещи-разговори с популярни, обичани личности, които да дадат повече самочувствие на хората в селата и да стимулират гражданската им активност.
  • Организиране и провеждане на обществени обсъждания в селата по теми, свързани с развитието на общината и на самите населени места. Идеите на местните общности ще бъдат насочени за включване в плановете на общините, а някои от тях, които не изискват сериозен финансов ресурс, ще бъдат реализирани веднага.
  • На базата на научените и приложени подходи за взаимодействие, ще се изработят препоръки, отправени към местни и национални институции. Целта е да мотивираме местните общности за участие в обществени обсъждания и консултации, и да насърчим общините да подобрят механизмите си за включване.
  • Проучване на работещи практики и модели в Норвегия за ангажиране на местните общности и доброволци за участие в проекти за местно развитие. Норвегия е страна, от която можем да вземем много добри идеи и подходи, които да адаптираме и приложим в България. Ще бъде изградена платформа за обявяване на инициативи и каузи в селата в двата района и ще бъдат проведени две кампании за набиране на доброволци – в Деветашкото плато и в района на „Зелениград“. Тези доброволци заедно с местните общности и четирите общини ще реализират част от идеите, предложени по време на обществените обсъждания.

Очакваме тези няколко последователни стъпки да доведат до повишаване на гражданската активност в малките населени места и подобряване на взаимодействието с общините. Когато гласът ти се чува, си по-склонен да се включиш и в реализацията на идеята. Това води към повече общностно мислене и действие и по-високо доверие в управлението. Всички дейности по проекта са отворени за участие както за членовете на двете сдружения, така и за всички жители на селата и на четирите общини, които искат да знаят повече и да се включват по-активно в живота на техните населени места.

Проектът „Активни граждани в селата“  се изпълнява с финансова подкрепа , предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.

.

.Свържете се с нас

  Адрес: с. Осмар 9879,                         ул."Васил Коларов"49                 office@zelenigrad.org

Партньори

     
© 2018 - 2024 Всички права запазени