СДРУЖЕНИЕ "ЗЕЛЕНИГРАД"

 

Български

Търси

Стартиране на проект „Активни граждани в селата”

  • 06/03/2020 09:26
  • |
  • 0 коментара
Информационна среща
1 2

          Информационна среща по проект „Активни граждани в селата”

Информационна среща по проект „Активни граждани в селата”, където Сдружение „Зелениград” е партньор на сдружение „Деветашко плато” с норвежката организация Friluftsroedenes Landforbund. Срещата бе проведена в гр. Ловеч с представители от с.Осмар, Троица, Хан Крум и Драгоево.

Ние  сдружение Зелениград" и сдружение „Деветашко плато” вярваме, че активни граждани има и в селата. Въпреки факта, че са отдалечени от общинските центрове, въпреки затруднения им достъп до здравни, образователни и социални услуги, българските села все още са живи и в тях има богат културен, обществен и най-вече, човешки потенциал. Хората там също имат идеи и предложения за това как животът в тяхното село да се подобри; те често знаят повече за традициите, природата и бита на района отколкото експерти и държавни служители. Те имат какво да кажат, имат какво да дадат. Трябва само да се намерят верните пътища, връзките, които да подпомагат тяхното включване. Демокрацията е в правото да изразиш своето мнение, но и правото то да бъде чуто. За да бъдат активни, хората се нуждаят от информация как да го изкажат и от добронамерени местни власти от отсрещната страна, които да го чуят.

Нужни са целенасочени усилия и общностно мислене, за да се превъзмогнат информационните заблуди, липсата на точни и актуални новини и събития, отчуждеността, слуховете и недоверието, породени от тях.

Проектът „Активни граждани в селата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bgОсновната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.Свържете се с нас

  Адрес: с. Осмар 9879,                         ул."Васил Коларов"49                 office@zelenigrad.org

Партньори

     
© 2018 - 2022 Всички права запазени